Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett bolag. Du kan äga en aktie eller flera, ju fler aktier du har i ett bolag desto större ägare är du. När du köper en aktie äger du en del av bolaget, med både tillgångar och skulder. För att du ska kunna köpa aktier i ett bolag måste det vara noterat börsen, tex Stockholmsbörsen. Skillnaden mellan att köpa en fond och en aktie är att en fond består av ett färdigt paket av olika aktier, räntor och råvaror beroende på vilken inriktning fonden har. Det är förvaltaren som sköter fonden och gör valen till dig. Du får automatiskt en riskspridning i fonden. När du köper en aktie köper du en andel i ett specifikt bolag. Det är då högre risk och du får tänka på att sprida dina risker till aktier i olika brancher.

Aktiens pris

Priset på en aktie går varierar beroende av hur efterfrågan på marknaden ser ut. Priset styrs av hur många aktier som är till salu och hur många som vill köpa aktien till samma pris. Är det stor efterfrågan går aktien går priset upp och mindre efterfrågan på aktien gör så att priset går ned. Stora förväntningar och uppmärksamhet på ett bolag i media kan göra att det blir stor efterfrågan på en aktie. Annat som påverkar priset är vilken vinst företaget gör, konjunkturen, räntor, hur de utländska börserna går tex Europa, USA, Asien.

Hur kan jag tjäna pengar på en aktie?

Du kan tjäna pengar på en aktie genom två sätt, genom kurstillväxt eller utdelning. Vid kurstillväxt köper du aktien till ett lågt pris och säljer till ett högre pris. Om bolaget växer och ökar sina vinster brukar aktiepriset också stiga. Vissa bolag delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Många svenska bolag delar ut en gång om året, på våren. Då kommer utdelningen in på ditt konto. Du kan antingen återinvestera den i nya aktier eller plocka ut pengarna.

A och B aktier

Det finns olika typer av aktier i ett börsbolag. Bolaget kan ha A, B och även C aktier. Oavsett vilken aktie du köper har du rösträtt på bolagsstämman. Skillnaden på dessa aktier är att A aktiens röst värderas högre än B och C aktien. Det är ofta storägare som vill ha mycket inflytande i bolaget som äger A-aktier. Dessa omsätts mer sällan. B- och C- aktier har större omsättning och gör att det är lättare att köpa och sälja aktien.